Có 1 kết quả:

wǔ cān huì

1/1

wǔ cān huì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

luncheon