Có 1 kết quả:

bàn zhōng yāo

1/1

bàn zhōng yāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) middle
(2) halfway