Có 1 kết quả:

bàn fēn

1/1

bàn fēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

a little bit

Một số bài thơ có sử dụng