Có 1 kết quả:

bàn fēnr

1/1

bàn fēnr

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 半分[ban4 fen1]