Có 1 kết quả:

bàn xiǎng

1/1

bàn xiǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) half the day
(2) a long time
(3) quite a while