Có 1 kết quả:

bàn yuán

1/1

bàn yuán

phồn thể

Từ điển phổ thông

nửa vòng tròn

Từ điển Trung-Anh

semicircle