Có 1 kết quả:

bàn yuán xíng

1/1

Từ điển Trung-Anh

semi-circular