Có 1 kết quả:

bàn pō cūn

1/1

bàn pō cūn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

archaeological site near Xi'an