Có 1 kết quả:

bàn bì jiāng shān

1/1

bàn bì jiāng shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) half of the country (esp. when half the country has fallen into enemy hands)
(2) vast swathe of territory