Có 1 kết quả:

bàn dǎo cí

1/1

bàn dǎo cí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

semi-conducting ceramic (electronics)