Có 1 kết quả:

bàn fēng jiàn

1/1

bàn fēng jiàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

semi-feudal