Có 1 kết quả:

bàn xiǎo shí

1/1

bàn xiǎo shí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

half hour