Có 1 kết quả:

bàn xiǎo shí

1/1

bàn xiǎo shí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

half hour