Có 1 kết quả:

bàn shān qū ㄅㄢˋ ㄕㄢ ㄑㄩ

1/1

Từ điển Trung-Anh

mid-levels (in Hong Kong)