Có 1 kết quả:

bàn dǎo

1/1

bàn dǎo

phồn thể

Từ điển phổ thông

bán đảo

Từ điển Trung-Anh

peninsula