Có 1 kết quả:

bàn jìng

1/1

bàn jìng

phồn thể

Từ điển phổ thông

bán kính hình học

Từ điển Trung-Anh

radius