Có 1 kết quả:

bàn jié shān

1/1

bàn jié shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

upper jacket