Có 1 kết quả:

bàn pái chū qī

1/1

bàn pái chū qī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

half-life