Có 1 kết quả:

bàn tuī bàn jiù

1/1

bàn tuī bàn jiù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

half willing and half unwilling (idiom); to yield after making a show of resistance