Có 1 kết quả:

bàn yuè kān

1/1

bàn yuè kān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fortnightly
(2) twice a month