Có 1 kết quả:

bàn yuè bǎn ㄅㄢˋ ㄩㄝˋ ㄅㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

meniscus (anatomy)