Có 1 kết quả:

bàn qiáo

1/1

bàn qiáo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

half bridge (electronics)