Có 1 kết quả:

bàn qiáo

1/1

bàn qiáo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

half bridge (electronics)

Một số bài thơ có sử dụng