Có 1 kết quả:

bàn zhí mín dì

1/1

bàn zhí mín dì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

semi-colonial