Có 1 kết quả:

bàn liú tǐ

1/1

bàn liú tǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

semi-fluid