Có 1 kết quả:

bàn píng zi cù

1/1

bàn píng zi cù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 半瓶醋[ban4 ping2 cu4]