Có 1 kết quả:

bàn zhēn bàn jiǎ

1/1

bàn zhēn bàn jiǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(idiom) half true and half false