Có 1 kết quả:

bàn yāo

1/1

bàn yāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) middle
(2) halfway

Một số bài thơ có sử dụng