Có 1 kết quả:

bàn jiàn jī

1/1

bàn jiàn jī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

semitendinosus, one of the hamstring muscles in the thigh