Có 1 kết quả:

bàn shuāi qī

1/1

bàn shuāi qī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

half-life