Có 1 kết quả:

bàn guī zé

1/1

bàn guī zé

giản thể

Từ điển Trung-Anh

quasi-regular