Có 1 kết quả:

bàn jiā zuò

1/1

bàn jiā zuò

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sitting with one leg crossed (usu. of Bodhisattva)