Có 1 kết quả:

bàn dūn

1/1

bàn dūn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

half squat