Có 1 kết quả:

bàn pǔ yù

1/1

bàn pǔ yù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Asian dowitcher (Limnodromus semipalmatus)