Có 1 kết quả:

bàn bèi zi

1/1

bàn bèi zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

half of a lifetime