Có 1 kết quả:

bàn yīn

1/1

bàn yīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

semitone