Có 1 kết quả:

bàn yīn chéng

1/1

bàn yīn chéng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

semitone