Có 1 kết quả:

huá lì

1/1

huá lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

gorgeous