Có 1 kết quả:

Huá xiàn

1/1

Huá xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Hua county in Shaanxi