Có 1 kết quả:

Huá níng

1/1

Huá níng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Huaning county in Yuxi 玉溪[Yu4 xi1], Yunnan