Có 1 kết quả:

Bēi nán zú ㄅㄟ ㄋㄢˊ ㄗㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

puyuma, one of the indigenous peoples of Taiwan