Có 1 kết quả:

Zhuó lán ㄓㄨㄛˊ ㄌㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Zhuolan or Cholan town in Miaoli county 苗栗縣|苗栗县[Miao2 li4 xian4], northwest Taiwan