Có 1 kết quả:

Zhuó ní xiàn

1/1

Zhuó ní xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Jonê or Zhuoni county in Gannan Tibetan autonomous prefecture 甘南藏族自治州[Gan1 nan2 Zang4 zu2 zi4 zhi4 zhou1], Gansu