Có 1 kết quả:

Zhuó lán

1/1

Zhuó lán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Zhuolan or Cholan town in Miaoli county 苗栗縣|苗栗县[Miao2 li4 xian4], northwest Taiwan