Có 1 kết quả:

xié zuò ㄒㄧㄝˊ ㄗㄨㄛˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) cooperation
(2) coordination