Có 1 kết quả:

xié tóng zuò yòng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) synergy
(2) cooperative interaction