Có 1 kết quả:

xié zòu ㄒㄧㄝˊ ㄗㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to perform (a concerto)