Có 1 kết quả:

xié zòu

1/1

xié zòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to perform (a concerto)