Có 1 kết quả:

xié yuē ㄒㄧㄝˊ ㄩㄝ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) entente
(2) pact
(3) agreement
(4) negotiated settlement