Có 1 kết quả:

dān rén pǐ mǎ

1/1

Từ điển Trung-Anh

single-handedly (idiom)