Có 1 kết quả:

Shàn xiàn

1/1

Shàn xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Shan county in Heze 菏澤|菏泽[He2 ze2], Shandong